Cenník

Celodenný pobyt (7.00-17.00) 340 EUR/mesiac Strava    3,20 EUR/deň
Poldenný pobyt  (7.00-12.15)  290 EUR/mesiac Strava    3,00 EUR/deň

Denné opatrovanie (7.00-17.00) 25 EUR/deň Strava  3,20/deň

V prípade neprítomnosti dieťaťa možno stravu odhlásiť.do 7,00 hodiny ráno v deň absencie.

Možnosť čerpania štátneho príspevku 280 EUR mesačne pre deti do 3 rokov.
Zápis detí prebieha počas celého roka.

Čo všetko je zahrnuté v cene školného:

 • Denne 2-3 vzdelávacie aktivity, realizované hravou formou
 • Tenisové tréningy 
 • Pomôcky a spotrebný materiál na tvorivé činnosti
 • Rozšírená výučba anglického  jazyka hravou formou, anglické detské pesničky a básničky
 • Narodeninové oslavy detí
 • Besiedky ku dňu matiek a k Vianociam
 • Grilparty ku dňu otcov
 • Denný pohyb detí na čerstvom vzduchu v prírode
 • Možnosť nosiť vlastnú stravu v prípade intolerancie na niektoré potraviny
 • Divadlo alebo zaujímaví hostia priamo v škôlke
 • Uteráčiky, posteľná bielizeň, papierové aj vlhké vreckovky, opaľovací krém, 
Čo všetko je zahrnuté v cene stravného:
 • Desiata, obed, olovrant, ovocie,  pitný režim

Kontakty
Adresa

Harmónia 3016,
900 01 Modra

Telefón: 0907 912 639
E-mail: skolkaharmoska@gmail.com

Kontaktujte nás
Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené